PCBS Het Middelpunt
Cromme Meth 70
3191 TG Hoogvliet

010 - 416 8762
directie@pomiddelpunt.nl

Directeur: de heer J. Oudshoorn
Adjunct directeur: mevrouw L. Pattiwael