Welkom op de website van CBS Het Middelpunt in Hoogvliet. Deze site biedt informatie voor ouders en belangstellenden. Wat kunt u op hier vinden?
 • De schoolgids met informatie over de school.
 • Nieuwsbrieven van de laatste 2-3 maanden.
 • Alle groepen waarin de kinderen dit jaar zijn ingedeeld stellen zich voor.
 • Wie ons team versterken in de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn.
Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Maak dan gerust een afspraak voor een oriënterend gesprek.
Welkom!

Wie zijn wij?

Waar we als school voor staan. Wij vinden het belangrijk dat u ziet op grond van welke basis ons onderwijs wordt vormgegeven en onze school herkent aan de onderstaande aspecten:
 • Het Middelpunt is een school waar we met een hecht team vanuit de christelijke identiteit onderwijs geven. Dit komt tot uiting tijdens de dagopeningen, dagsluitingen en de vieringen die we organiseren. Maar ook doordat we veel waarde hechten aan het hebben van respect voor elkaar en de wereld waarin we leven.
 • Een uitdagende, veilige en vertrouwde leeromgeving waarin leerlingen, leraren en ouders plezierig samenwerken.
 • Veel aandacht voor betrokkenheid bij anderen en verantwoordelijkheid voor eigen gedrag (normen en waarden) en zelfstandigheid.
 • We houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Zorg en begeleiding vinden planmatig en zoveel mogelijk binnen de klassensituatie plaats.
 • Er wordt gewerkt met moderne methoden en onderwijsleermiddelen die rekening houden met de verschillen tussen onze leerlingen en die ook het zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken.
 • We vinden het belangrijk dat er tussen ouders en school een open relatie bestaat, die is gebaseerd op respect en betrokkenheid. Zo willen we met elkaar, gedurende de jaren dat een leerling op onze school zit, de zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van die leerlingen delen.
 • Samenhang en een doorgaande lijn door heel de school voor wat betreft de leerstof, maar juist ook voor de wijze waarop deze wordt aangeboden en verwerkt.
 • We werken aan die doorgaande lijn vanuit de peuterspeelgroep De Zeester. Meer informatie is te lezen op pszzeester.
 • Wie zich thuis wil voelen bij onze manier van leven en werken is van harte welkom op onze school!

Maart

Nieuwsbrief maart, in deze brief vindt u informatie over het schoolplein, studiedagen en meer...

April

Nieuwsbrief april, in deze brief vindt u informatie over het lerarentekort, de Koningsdag en meer...

Mei

Nieuwsbrief mei, in deze brief vindt u informatie over de fotograaf, het gebouw, de privacy en meer...

Juni

Nieuwsbrief juni, in deze brief vindt u informatie over de sportdag, afscheid collega's, vacature Ouderraad en meer...
Groep 1-2 A
Groep 1-2 B
Groep 1-2 C
Groep 1-2 D
Groep 3 A
Groep 3 B
Groep 4 A
Groep 4 B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7
Groep 8

Groep 1-2 A

Hallo, wij zijn groep 1/2a van Het Middelpunt. Je vindt ons lokaal direct aan de linkerkant bij de ingang van de kleuters. Wij hebben 24 kinderen in de klas, maar in de loop van het jaar komen er nog nieuwe kinderen bij. In onze groep zitten 14 leerlingen in groep 2 en 10 kinderen in groep 1. We werken met de methode Kleuterplein. Elke dag hebben we een taal of rekenactiviteit. Op dinsdag en donderdag hebben wij gymnastiek in ons eigen speellokaal. In onze klas gaan we met respect met elkaar om. We spelen, leren en helpen elkaar. Onze juf heet juf van Vlissingen en wij zijn: Tim, Kay-G, Roos, Noah, Caithlin, Kristina, Stephano, Amélie, Joya, Divin, Jake, Chevy, Yari, Jaylan, Mila ,Konstantinos, Lucas, Lieke, Shania, Indy, Kenji, Jailyn, Otis en Amy. Misschien kom je wel bij ons in de klas, dat zouden wij erg gezellig vinden.

Schoolgids

Medicijn protocol

Vakantierooster

Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m 01-03-2019
Meivakantie & Pasen 19-03-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart 30-05-2019 + 31-05-2019
Pinksteren 10-06-2019
Zomervakantie 19-07-2019 t/m 30-08-2019

Schooltijden

Maandag 8.30 uur - 12.00 uur en 13.15 uur – 15.30 uur
Dinsdag 8.30 uur - 12.00 uur en 13.15 uur – 15.30 uur
Woensdag 8.30 uur - 12.15 uur
Donderdag 8.30 uur - 12.00 uur en 13.15 uur – 15.30 uur
Vrijdag 8.30 uur - 12.15 uur

Medezeggeschapraad

De medezeggenschapsraad (MR) van het Middelpunt bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en het personeel van het Middelpunt en worden hierin bijgestaan en geadviseerd door de adjunct-directeur. De MR denkt met de directie mee over inhoudelijke en organisatorische onderwerpen en wordt door de directie om advies gevraagd. De MR heeft instemmingsbevoegdheid voor bijvoorbeeld de vaststelling van het schoolreglement en beleidsplannen, en de MR heeft adviesbevoegdheid voor bijvoorbeeld aanstellingen, verbouwingen of vakanties. Deze bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Naast al deze vastgestelde onderwerpen en gesprekspunten ontplooit de MR plannen om in te haken op nieuwe ontwikkelingen en springt de MR in de bres bij probleempunten en eventuele onduidelijkheden.

Heeft u vragen, opmerkingen, of wilde ideeën, schroom dan niet om een van de ouders aan te spreken. De ouders van de MR vertegenwoordigen u en zijn dan ook in die rol aan te spreken.

Vertegenwoordigers van de ouders: Jessica Sebel (voorzitter), Esther Budding, Sjoerd Naujoks;
Vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel: Patty Zonneveld (groep 6), Eline Salomons (groep 4), Jolanda van Vlissingen (groep 1/2);
Adviserend namens de directie: adjunct directeur Louisa Pattiwaël.

Ouderraad

De Ouderraad (O.R.)bestaat momenteel uit 10 enthousiaste moeders.

We ondersteunen de activiteiten op school, dit is vaak bij de voorbereidingen en het uitvoeren hiervan.
We vinden het allemaal leuk om betrokken te zijn op school en vullen elkaar hier bij goed aan. Voor iedere activiteit of feest is er een werkgroep, waarin leerkrachten en leden van de O.R. vertegenwoordigd zijn.
Activiteiten zijn:
 • Opening schooljaar
 • Boekenmarkt
 • Sinterklaas
 • Kerstviering
 • Schoolontbijt
 • Koningsspelen/Sponsorloop
 • Sportdag
Tijdens de OR vergaderingen worden samen met Jan Oudshoorn, de directeur, lopende zaken en de komende en activiteiten die geweest zijn besproken.
De leden worden uit en door ouders gekozen.

Marjolein LodderYvonne van Vliet
Marjolijn VersendaalInge Nieuwenhuizen
Angela WeijtsMarjon Kucharek
Renée SchenderlingCisca Lautenbach
Funda BaydarEveline van Dalen

Contactgegevens

Cromme Meth 70 3191 TG Hoogvliet 010 - 416 8762 directie@pomiddelpunt.nl Directeur: de heer J. Oudshoorn Adjunct directeur: mevrouw L. Pattiwael

Heeft u vragen of opmerkingen?