Welkom op de website van CBS Het Middelpunt in Hoogvliet. Deze site biedt informatie voor ouders en belangstellenden. Wat kunt u op hier vinden?
 • De schoolgids met informatie over de school.
 • Nieuwsbrieven van de laatste 2-3 maanden.
 • Alle groepen waarin de kinderen dit jaar zijn ingedeeld stellen zich voor.
 • Wie ons team versterken in de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn.
Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Maak dan gerust een afspraak voor een oriënterend gesprek.
Welkom!

Wie zijn wij?

Waar we als school voor staan. Wij vinden het belangrijk dat u ziet op grond van welke basis ons onderwijs wordt vormgegeven en onze school herkent aan de onderstaande aspecten:
 • Het Middelpunt is een school waar we met een hecht team vanuit de christelijke identiteit onderwijs geven. Dit komt tot uiting tijdens de dagopeningen, dagsluitingen en de vieringen die we organiseren. Maar ook doordat we veel waarde hechten aan het hebben van respect voor elkaar en de wereld waarin we leven.
 • Een uitdagende, veilige en vertrouwde leeromgeving waarin leerlingen, leraren en ouders plezierig samenwerken.
 • Veel aandacht voor betrokkenheid bij anderen en verantwoordelijkheid voor eigen gedrag (normen en waarden) en zelfstandigheid.
 • We houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Zorg en begeleiding vinden planmatig en zoveel mogelijk binnen de klassensituatie plaats.
 • Er wordt gewerkt met moderne methoden en onderwijsleermiddelen die rekening houden met de verschillen tussen onze leerlingen en die ook het zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken.
 • We vinden het belangrijk dat er tussen ouders en school een open relatie bestaat, die is gebaseerd op respect en betrokkenheid. Zo willen we met elkaar, gedurende de jaren dat een leerling op onze school zit, de zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van die leerlingen delen.
 • Samenhang en een doorgaande lijn door heel de school voor wat betreft de leerstof, maar juist ook voor de wijze waarop deze wordt aangeboden en verwerkt.
 • We werken aan die doorgaande lijn vanuit de peuterspeelgroep De Zeester. Meer informatie is te lezen op pszzeester.
 • Wie zich thuis wil voelen bij onze manier van leven en werken is van harte welkom op onze school!

25 januari 21

Nieuwsbrief 25 januari, in deze brief vindt u informatie over de schoolopening, de volgende nieuwsbrief en meer...

1 februari 21

Nieuwsbrief 1 februari, in deze brief vindt u informatie over veiligheid, verandwoord en uitvoerbaar openen van de basisscholen en meer...

3 februari 21

Nieuwsbrief 3 februari, in deze brief vindt u informatie over aankomende vrijdag, protocollen, de start van maandag en meer...

5 februari 21

Nieuwsbrief 5 februari, in deze brief vindt u informatie over de richtlijnen.
Groep 1-2 A
Groep 1-2 B
Groep 1-2 C
Groep 3 A
Groep 3 B
Groep 4 A
Groep 4 B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7A
Groep 7B
Groep 8

Groep 1-2 A

Hallo, wij zijn groep 1/2a van Het Middelpunt. Wij hebben 22 kinderen, in onze klas. Wij hebben twee juffen. Juf van Dipte en juf van Vlissingen. Je herkent onze klas aan de hartjes gordijnen voor het raam. Als we binnen komen hebben we ons eigen plekje en gaan aan de slag met de activiteit die op onze tafel is klaar gezet. In onze klas woont ook Raai de Kraai. Hij doet allerlei taal- en rekenspelletjes met ons. Op dinsdag en donderdag gaan wij naar de gymzaal. Soms doen we er spelletjes, maar ook heel vaak staan er toestellen om te klimmen en te klauteren. Natuurlijk spelen we ook vaak buiten op ons plein. We maken taartjes in de zandbak, bouwen met blokken, gaan fietsen of steppen. In de klas werken we steeds over een ander thema uit kleuterplein.

Schoolgids

Medicijn protocol

Anti pest protocol

Vakantierooster

Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021
Pasen 02-04-2021 t/m 05-04-2021
Meivakantie 03-05 2021 t/m 14-05-2021
Pinksteren 22-05 2021 t/m 24-05-2021
Zomervakantie 19-07-2021 t/m 27-08-2021
Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie 25-12-2021 t/m 9-01-2022

Schooltijden

Maandag 8.30 uur - 12.00 uur en 13.15 uur – 15.30 uur
Dinsdag 8.30 uur - 12.00 uur en 13.15 uur – 15.30 uur
Woensdag 8.30 uur - 12.15 uur
Donderdag 8.30 uur - 12.00 uur en 13.15 uur – 15.30 uur
Vrijdag 8.30 uur - 12.15 uur

Medezeggeschapraad

De medezeggenschapsraad (MR) van het Middelpunt bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en het personeel van het Middelpunt en worden hierin bijgestaan en geadviseerd door de adjunct-directeur. De MR denkt met de directie mee over inhoudelijke en organisatorische onderwerpen en wordt door de directie om advies gevraagd. De MR heeft instemmingsbevoegdheid voor bijvoorbeeld de vaststelling van het schoolreglement en beleidsplannen, en de MR heeft adviesbevoegdheid voor bijvoorbeeld aanstellingen, verbouwingen of vakanties. Deze bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Naast al deze vastgestelde onderwerpen en gesprekspunten ontplooit de MR plannen om in te haken op nieuwe ontwikkelingen en springt de MR in de bres bij probleempunten en eventuele onduidelijkheden.

Heeft u vragen, opmerkingen, of wilde ideeën, schroom dan niet om een van de ouders aan te spreken. De ouders van de MR vertegenwoordigen u en zijn dan ook in die rol aan te spreken.

Vertegenwoordigers van de ouders: Jessica Sebel (voorzitter), Esther Budding, Sjoerd Naujoks;
Vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel: Patty Zonneveld (groep 6), Eline Salomons (groep 4), Jolanda van Vlissingen (groep 1/2);
Adviserend namens de directie: adjunct directeur Louisa Pattiwaël.

Ouderraad

De Ouderraad (O.R.)bestaat momenteel uit 7 enthousiaste moeders.Inge Funda Jan Tamara Renée, Kimberley Angela Sabine

We ondersteunen de activiteiten op school, dit is vaak bij de voorbereidingen en het uitvoeren hiervan.
We vinden het allemaal leuk om betrokken te zijn op school en vullen elkaar hier bij goed aan. Voor iedere activiteit of feest is er een werkgroep, waarin leerkrachten en leden van de O.R. vertegenwoordigd zijn.
Activiteiten zijn:
 • Opening schooljaar
 • Boekenmarkt
 • Sinterklaas
 • Kerstviering
 • Schoolontbijt
 • Koningsspelen/Sponsorloop
 • Sportdag
Tijdens de OR vergaderingen worden samen met Jan Oudshoorn, de directeur, lopende zaken en de komende en activiteiten die geweest zijn besproken.
De leden worden uit en door ouders gekozen.

Renée SchenderlingMark Koenen
Angela WeijtsTamara van Rooijen
Funda BaydarInge Nieuwenhuizen
Sabine van Rijswijk

Contactgegevens

Cromme Meth 70 3191 TG Hoogvliet 010 - 416 8762 directie@pomiddelpunt.nl Directeur: de heer J. Oudshoorn Adjunct directeur: mevrouw L. Pattiwael

Heeft u vragen of opmerkingen?